De Zennebiest

Geïnspireerd op de gravure “Grote vissen eten kleine vissen” naar een ontwerp van Pieter Bruegel bouwde het Alibicollectief een kleine trailer (aanhangwagen) om tot een ambulant theatertje – De Zennebiest ! Het plan bestaat erin om deze Zennebiest te confronteren met de hedendaagse realiteit, met de stad en tegelijk met wat er rest aan het omliggende platteland. In navolging van Pier Den Drol ( Boerenbreugel) die er destijds regelmatig, vanuit Brussel, op uit trok om kermissen en feesten af te schuimen. Tussen de lokale feestvierders plaatste hij dan ook figuranten om zijn complexe ensceneringen en taferelen nog krachtiger in beeld te brengen. Moralist, humanist of humorist ? Observator met verborgen toespelingen op de politieke en religieuze actualiteit ?

Deze URBAN LEGEND gaat over meer dan de metafoor Zennebiest, het  gaat hem wel degelijk over Brussel en diens invloed op de omliggende Rand. Het is een vrij universeel verhaal over uitdijende steden en de verloedering van het platteland eromheen over de eeuwen heen. We leven in een tijd van snelle veranderingen; migratie, opwarming en natuurelementen die wij niet controleren. Maar is dat ooit anders geweest ? Wij kunnen er maar best naar leven en de schade beperken daar waar dat in onze macht ligt.

  • Concept, vormgeving en begeleiding: Pat Van Hemelrijck
  • Teksten: Dree Peremans
  • Muziek, compositie en uitvoering:  Cro Magnon , Geert Waegeman, Chris Carlier, Koen Van Roy
  • Toeters en Bellen: Frederic Le Junter
  • Zang: Marc Hauman.
  • Spelers: Heidi Vandermeulen, Tom Roos, Danie Jordens, Alain Rinckhout                                                                      
© Foto: Het Alibicollectief

Wanneer

01/01/2019 - 31/12/2019

Openingsuren

Data nog niet gekend!

Locatie

Nog niet bekend
Nog niet bekend, Nog niet bekend

Toegankelijkheid

Organisatie

Organisator Het alibicollectief

76